12/28/2009

henrik ibsen - peer gynt

Henrik Ibsen byl norský spisovatel a dramatik. Bývá považován za zakladatele realistického dramatu. mezi jeho nejznámější díla patří drama Nora (Domeček pro panenky) (Domov loutek) a zmiňované drama Peer Gynt.

Hl. postavy:
Peer gynt - mladý výtržník, znám po celé zemi. Neschopen překonávat překážky, jeho životní filozofie: kdo se málo namáhá, vše se mu vydaří a ku štěstí náhodou přijde. Kdo lopotí se, neštěstní nalezne.
Aase- Peerova ubohá matka. Utrápená pro Peera. V duši ho miluje jak jen matka může miloat syna, ale velice ji rozčiluje
Ingrida- Peerovi se líbí a je to opětované. Leč, Peer zahálel a Ingrida se vdává. Peer ale plány naruší a Ingridu unáší do hor.
Solvejga- vesnické děvče. Líbí se jí Peer. Později spolu žijí v horské chýši.
Hudbu k dramatu složil Edvard Grieg. / Morning mood //Anitra's dance /PEER GYNT ( hlasem dušeným, ale pevným vzbuzujícím hrůzu ):
...
Až uslyšíš něco šustit a drápat,
komůrkou šramotit, komůrkou tápat-
to ruka má bude se po tobě sápat;
až ucítíš u srdce bodnutí.
věz, Solvejgo, krev že piju ti.
Sestřičku tvoji za živa sním -
jsem vlkodlak, půlnoci obcházím,
v hodině duchů, půlnocí temnou-
(Náhle zmlkne a dívá se úzkostně. Pak skoro dětsky)
Prosím tě, pěkně, zatanči si se mnou!

SOLVEJGA:
Teď jsi byl opravdu ošklivý hoch!

Žádné komentáře:

Okomentovat